Перейти до основного вмісту

Алгоритм дій для розшуку зниклого безвісти та отримання витягу з Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

 

Відповіді на найбільш поширені питання щодо отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

1. Як отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Відомості про наявність чи відсутність інформації про особу в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі – Реєстр), надаються у формі Витягу в порядку, визначеному наказом МВС 29.08.2022 № 535 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Витяги надаються безоплатно. 

Для отримання Витягу необхідно подати до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин):

  • запит на отримання витягу (запит подається в довільній формі з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження особи, стосовно якої робиться запит; ступеню рідства з особою; поштову чи електронну адресу, куди необхідно відправити витяг);
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з особою, стосовно якої робиться запит.

Запит з копіями відповідних документів необхідно надіслати:

  • на поштову адресу: Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601;
  • на електронну адресу: pgmia@mvs.gov.ua.

2. Хто може подати Запит про отримання Витягу з Єдиного реєстру осіб,  зниклих безвісти за особливих обставин?

Запит про отримання Витягу з Єдиного реєстру осіб, безвісно зниклих за особистих обставин, можуть подати: 

  • особи, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, місце перебування яких встановлено;
  • родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а саме, близькими родичами та членами сім’ї особи.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» близькими родичами та членами сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, є чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

4. Який строк надання Витягу з Єдиного реєстру осіб, безвісно зниклих за особистих обставин?

Згідно із Положенням про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, затвердженим наказом МВС від 29.08.2022 № 535, Витяги надаються у строк до 10 робочих днів.

У випадках, коли підготовка Витягу потребує додаткової перевірки інформації, Запити розглядаються у строк до 30 календарних днів.

5. Куди подавати заяву про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин?

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, згідно із ст. 18 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» подається до відповідного територіального органу Національної поліції України.

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може бути подана родичем такої особи, представником військового формування, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, громадським об’єднанням або будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, може бути подана Уповноваженим зі зниклих безвісти, якщо до нього звернуться з повідомленням про зникнення особи її родичі, представники військового формування, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, громадське об’єднання або будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення особи. 

7. Хто вносить відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин?

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, створюється для накопичення та централізації відомостей та даних про таких осіб, а також обліку інформації, необхідної для їх ефективного розшуку.

Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, раніше подані до Національної поліції, відповідно до статті 18 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, безвісно зниклих за особистих обставин, після здійснення Уповноваженим відповідних перевірок.

8. Чи дата зникнення особи є ідентичною даті набуття статусу осіб, зниклої безвісти за особливих обставин? 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому цим Законом, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи.

Зважаючи на викладене, у витязі зазначається дата внесення відомостей про особу до Реєстру, яка відповідно до Закону є датою набуття статусу особи,   зниклої безвісти за особливих обставин. Також у Витязі зазначається дата реєстрації заяви про розшук. Вказані дати не співпадать з датою зникнення особи, яка фіксується органами досудового розслідування в кримінальному проваджені, в рамках якого проводиться розшук особи.

Згідно із статтю 18 Закону відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягають внесенню до Реєстру після отримання Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин від Національної поліції України інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи.

8.  Куди звертатися у разі виявлення помилки у Витязі?

У разі якщо у Витязі виявлено помилку в установчих даних особи, необхідно письмово звернутися до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин) та додати до звернення копії документів, на підставі яких можливо внести відповідні зміни.

Також з метою прискорення виправлень у Реєстрі, бажано з відповідними документами звернутися до територіального органу Національної поліції України, де подавалася заява про розшук особи.